Dr. Gábor Tamás Ph.D.
közgazdász, egyetemi óraadó, rotarista

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium speciális angol szakának abszolválása után 2005-ben a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szereztem meg MSc. diplomámat pénzügy szakirányon. Tekintettek arra, hogy a folyamatos képzés, valamint a tudományok világa soha nem állt távol tőlem, felvételiztem az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájába, ahova állami ösztöndíjat nyertem. A képzést 2009 nyarán fejeztem be (abszolutórium), majd 2010 tavaszán sikeres doktori szigorlatot tettem.


Doktori fokozatszerzési eljárásom 2012 decemberével fejeződött be; sikeresen megvédtem (cum laude) Ph.D. címemet.
Disszertációm címe: Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.

Kutatási témám: Kína gazdaságpolitikája, nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanságok. Ezen belül vizsgáltam a monetáris sterilizáció árfolyam-politikára és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásait, az árfolyam-átértékelés és a folyó fizetési mérleg kapcsolatát, valamint a kínai tőkekorlátozások hatékonyságát és a tőkeáramlások alakulását. E témakörben megjelent írásaim a .Kutatás. link alatt olvashatóak.

Az egyetemi évek alatt a tanulás mellett sok időt fordítottam hallgatói érdekek képviseletére. Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatában végzett ötéves munkám során, bizottsági elnökként számos kihívásnak kellett megfeleljek, aminek köszönhetően rengeteg tapasztalatra tehettem szert. Mindezek mellett pedig számos jó barátot köszönhetek ezeknek az éveknek.

2010 nyarától új fejezet kezdődött az életemben. Kockázatelemzőként vállaltam munkát a Lombard Lízing Csoportnál. Jelenleg is a Kockázatmenedzsment szakértőjeként dolgozok a cégnél.
Feladataim közé tartozik a nagy kitettségű partnerek folyamatos kockázati monitorinja, cégcsoport szinten a működési kockázatok menedzselése, és ad-hoc mikro-elemzések készítése a menedzsment számára.

2013 tavaszán felkértek, hogy az SZTE közgazdász hallgatóinak tartsak előadásokat a doktori felkészülésem során alaposan megismert nemzetközi pénzügyes témakörben. E felkérésnek örömmel tettem eleget. Az oktatott kurzus neve: Pénzügyi válságok és a globális pénzügyi egyensúlytalanságok címet viseli, mely kurzus tematikáját magam állítottam össze.

2013 őszén egy fiatal, dinamikus csapat tagjává váltam, akikkel együtt számos karitatív akciót bonyolítottunk le. Velük együtt végül 2014 nyarán megalapítotuk Szeged 3. Rotary klubbját, a Rotary Klub Szeged Dómot, amely első ciklusának titkáraként látom el a rám rótt feladatokat.

Fiatalon sok időt szentelem az informatika világára, azon belül a hálózatokkal és rendszeradminisztrációval foglalkoztam. Számos helyen rendszergazdaként igyekeztem tapasztalataimat gazdagítani. Mindezekre azonban sajnos napjainkban már az idő szűke miatt nem jut lehetőségem.

Hobbim a mozgás. Síelés, futás és kajakozás.

Szakmai önéletrajzom itt tölthető le.

Frissítve: 2014 július
View Tamás Gábor Ph.D.'s profile on LinkedIn